SVALBARD ISLAND

Go to content

Main menu:

Longyearbyen is the administrative centre of Svalbard. The town hosts a broad range of public services, shops and cafés. Longyearbyen has changed from being a one-sided industrial settlement into becoming a multi-sided community where tourism and science have gained central roles. Longyearbyen is a good starting point for activities in the Isfjorden area.
About Svalbard
Svalbard is part of Norway and the archipelago is situated to the North of the Norwegian mainland, in the Barents Sea. The largest settlement is Longyearbyen, one of the northernmost settlements in the world (78 degrees north). There are no roads between Longyearbyen and the other settlements. More than 60 per cent of the archipelago is covered by ice and the climatic conditions are very demanding compared to most other places in the world. During winter the temperature can drop below -30 degrees C, and the average temperature in summer is 8-10 degrees C. Due to Longyearbyen's position so far north one does not see the sun from late October until the beginning of March. From mid November to February it is dark 24 hours a day. Polar bears are common in Svalbard, and it is not advisable to travel outside Longyearbyen without a proper weapon for self protection.

Longyearbyen ligger på 78ºN og er et moderne familiesamfunn. Her finnes både skole, barnehager, universitetssenter, lokalavis, butikker, restauranter, sykehus og kirke. Kulturlivet er aktivt og variert. Bosetningen ble grunnlagt av amerikaneren John Munroe Longyear i 1906, og i dag er det ca 2.000 innbyggere i Longyearbyen. De aller fleste er nordmenn, men rundt 40 nasjonaliteter er representert. Tidligere var Longyearbyen en gruvebosetning, men fra begynnelsen av 1990-tallet har samfunnet endret seg. Mens det før var flere gruver i drift rundt Longyearbyen, er det bare Gruve 7 som er i drift i dag. Der produseres det om lag 70.000 tonn kull hvorav 25.00 tonn går til Longyearbyens kullkaftverk. I dag er turisme og forskning/utdanning viktige næringsveier i tillegg til gruvedriften. Svalbard lufthavn har flyforbindelse til fastlandet hele året.
Longyearbyen er ingen kommune slik vi er kjent med fra fastlandet. I 2002 ble det imidlertid innført lokalstyre i Longyearbyen etter en egen modell. Det folkevalgte organet Longyearbyen lokalstyre fikk overført myndighet til å ta seg av blant annet infrastrukturen, samfunns- og arealplanlegging og barnehagene. Lokalstyrets myndighet gjelder innenfor Longyearbyen arealplanområde. Longyearbyen lokalstyre eier selskapet Bydrift Longyearbyen som drifter teknisk infrastruktur i Longyearbyen. Noen av de viktigste områdene er renovasjon, vei, vann og avløp.

 
 
Back to content | Back to main menu